קייטרינג שבעת המינים > שולחן בירוק כרכז סגול

שולחן בירוק כרכז סגול