קייטרינג שבעת המינים > פירוק והכנות – כמה שעות לפני האירוע..

פירוק והכנות – כמה שעות לפני האירוע..