קייטרינג שבעת המינים > אירוע עסקי – בית הכנסת העתיק בנבוריה
אירוע עסקי - בית הכנסת העתיק בנבוריה

אירוע עסקי – בית הכנסת העתיק בנבוריה

אירוע עסקי – בית הכנסת העתיק בנבוריה

אירוע עסקי – בית הכנסת העתיק בנבוריה