קייטרינג שבעת המינים > קייטרינג חלבי לאריוע פרטי בבית פרס לשלום
אירוע עסקי - בית פרס לשלום

קייטרינג חלבי לאריוע פרטי בבית פרס לשלום

אירוע עסקי – בית פרס לשלום

אירוע עסקי – בית פרס לשלום